KURSUS OM LØNFORHANDLING

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 18–21

I Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense


Formål: Med fokus på de medarbejdergrupper, der er på overenskomst at forberede

menighedsrådet til forhandlingerne med de faglige organisationer.


Følgende emner vil blive taget op:


I samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd


Pris: Hele arrangementet koster 350 kr. Inklusiv kursusmateriale, kaffe og to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest: 1. september til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart. Telefon: 2342 2158

Antal deltagere: minimum 10, maksimum 60


INTRODUKTIONSKURSUS FOR NYVALGTE KASSERERE

Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 18–21

Fredens Kirkes Sognegård, Skibhusvej 162, 5000 Odense


Formål: Formålet med kurset er at give menighedsrådsmedlemmer overblik over og

forståelse for de opgaver menighedsrådet skal varetage og de vilkår, der har betydning

for varetagelsen af arbejdet som menighedsråd og som medlem af menighedsrådet.

Få en god start med at få styr på rammerne for arbejdet og overblik over love og regler.


Menighedsrådsarbejdets vilkår for arbejdet forandres konstant. Og i den virkelighed skal

menighedsrådet løse sine opgaver med kirkelig ledelse, administration, forvaltning,

økonomi, personaleledelse, kirkegårde mv. og udfolde sine ønsker for det kirkelige liv i

sognet.


Målgruppe: Kurset henvender sig til nyvalgte kasserere med ønske om eller behov for

en introduktion til den folkekirkelige økonomi.


Indhold: På kurset underviser en konsulent fra Landsforeningen, og man får indsigt i

følgende emner:


Form: Oplæg fra underviser og diskussion.

Underviser på kurset er økonomikonsulent Thomas Oddershede.


Pris: Hele arrangementet koster 350 kr. inklusiv kursusmateriale, kaffe og to sandwich.

Beløbet kan betales over kirkekassen.

Bindende tilmelding senest: 1. oktober til foreningens kasserer Finn Poulsen,

Strømøvænget 16, 5500 Middelfart. Telefon: 2342 2158

Antal deltagere: minimum 10, maksimum 60KURSER OG MØDER


Hent kursusprogrammet med alle informationer her